Welkom bij Ardjunity

Over Ardjunity

Lezingen & Trainingen

Contact

Yoga & Aurahealings

Muziek & CD's

Veel gestelde vragen

Bestellen


Veel gestelde vragen

Klik op een van de onderstaande vragen voor een antwoord van Ardjunity. Staat uw vraag er niet bij? Stelt u deze dan gerust per e-mail of telefoon. Zie hiervoor de pagina 'Contact'.

* Wat zijn chakra's?
* Wat zijn yin en yang?
* Wat is Chakramuziek (CFM)?
* Hoe werkt Chakramuziek?
* Waarom zijn frequenties bij Chakramuziek zo belangrijk?
* Kan het gebruik van Chakramuziek bijwerkingen hebben?
* Wat kan Ardjunity voor mij doen?


Wat zijn chakra's ?

Chakra's zijn energiecentra in het lichaam. Ieder chakra heeft bepaalde eigenschappen, een eigen kleur en een eigen trillingsgetal. De zeven chakra's of energievelden in ons lichaam zijn constant in beweging en aan allerlei invloeden onderhevig. De meest praktische benadering is een indeling in 7 centra, die hieronder worden toegelicht.

1. Stuit- of overlevingschakra

Kleur: rood - motto: 'Ik leef!'
Vanaf voeten tot en met bekkenbodem stroomt een sterke levensdrang. Is dit gebied verstoord dan heeft men moeite om zichzelf goed te verzorgen, men is snel slachtoffer, heeft regelmatig ongelukjes of valt vaak. Dit zijn klachten die met een aangetast levensgevoel te maken hebben.

2. Gevoels- en sexualiteits-chakra

Kleur: oranje - motto: 'Ik voel!'
De organen in de buik zijn verbonden met ons emotionele leven (je gal spuwen, iets op je lever hebben). Voor een goed gevoelsleven en een gezonde seksuele relatie is een warme zachte doorademde buikchakra belangrijk. Bij blokkade ontstaan klachten zoals spanning in de onderrug, constipatie of diarree, mannen- en vrouwenkwalen.

3. Maagchakra

Kleur: geel - motto: 'Ik besta!'
Het maagchakra is verbonden met het ego, het Ik, de identiteit. Vanuit de maag speelt Uw persoonlijkheid en individuele kracht de belangrijkste rol. Niet zomaar iemand leeft of voelt, maar dat bent U! Als Uw Ik in de verdrukking zit zijn er veelal autoriteitsconflicten, piekeren, machteloosheid, depressie, angst, wisselende stemmingen enzovoort.

4. Hartchakra

Kleur: groen - motto: 'Ik verbind me'
Het hartchakra is het verbindingschakra. Verbinding tussen het onderbewustzijn, het bewustzijn en het hogerbewustzijn. Tussen lichaam en geest, hemel en aarde, Uzelf en Uw naaste. Door verbinding toe te laten is er doorstroming en verandering mogelijk, zonder dat is het onmogelijk om liefde en compassie te ervaren...

5. Keelchakra

Kleur: lichtblauw - motto: 'Ik geef vorm!'
Dit chakra is van belang bij het onszelf uitdrukken via spraak en handen. Onze creativiteit komt hier naar buiten. Inspiratie, adem, lucht geven aan wat er leeft, wat je voelt. Wie je bent en waar je van houdt komt tot uiting via het vijfde chakra, maar ook wat men denkt en waarin men gelooft. De manier van uitdrukken is per mens verschillend en geeft ruimte voor een eigen creatief proces. Als dit chakra problemen vertoont uit zich dat vaak heel direct door een brok in de keel of er komt niets meer uit de handen, men is niet meer in staat te produceren. Klachten: niet durven spreken, dingen laten vallen, werk niet afmaken, faalangst, keelpijn, last van armen en schouders, gezwollen handen, moeite met aanraking.

6. Waarnemingschakra

Kleur: indigo (donkerpaars) - motto: 'Ik neem waar!'
Tussen de wenkbrauwen ligt het zesde zintuig oftewel ons intuïtieve vermogen. Via onze vijf andere zintuigen richten we ons op de stoffelijke wereld, met ons zesde zintuig zijn we meer op onstoffelijke informatie gericht. Zoals het welbevinden van de mensen waarmee we verbonden zijn, op welk tijdstip we het beste dingen kunnen ondernemen en in welke omstandigheden. Daar is zowel logica als intuïtie voor nodig. Klachten: hoofdpijn, slecht zien, oorontsteking, nergens op je gemak zijn, moeite met beslissingen nemen, pech, bijholte-ontstekingen, woedeaanvallen, last van paniek, moeite met luisteren en leren.

7. Kruinchakra

Kleur: lichtpaars/ wit - motto: 'Ik ben verlicht!'
Dit chakra vormt de basis van ons hogerbewustzijn. Geloof en vertrouwen omdat we weten. Dit weten reikt hoger dan kennis uit een boekje, het is het weten van de wijze of de onbevangene. Als het kruinchakra niet goed functioneert is men stuurloos en altijd zoekende. Klachten: onbegrip en onbegrepen voelen, teveel met zichzelf bezig, moeite met aarden, altijd alles willen vastleggen en zeker willen weten. Onevenredige moeite met tegenslagen, machtsconflicten enz.


Wat zijn yin en yang?

De hoofdprincipes van yin en yang liggen ten grondslag aan meerdere oosterse geneeswijzen. Het gaat hier om een indeling in uitersten, waarbij moet worden bedacht dat deze in de realiteit zelden of nooit voorkomen: alles in deze wereld is een mengeling van yin- en yang-krachten.

Als yin beschouwt men bijvoorbeeld begrippen als: vrouwelijk, de maan, nat, donker, extravert, nacht, lang, dun, koud, ontvangend en de aarde. Bij yang horen hun tegenstellingen: mannelijk, zon, droog, licht, introvert, dag, compact, rond, warm, gevend en de hemel. Yin en yang zijn complementair, het een is niet beter dan het ander. Ze voeden elkaar en vullen elkaar aan.

Een voorbeeld: als de maag te heet of te onrustig is, dan zou het derde chakra veryind moeten worden. Het yinne aarde-element brengt dan verkoeling en standvastigheid.


Wat is Chakramuziek (CFM)?

De uit aurahealer Bianca Holst en componist Hero Wouters bestaande groep Ardjunity is er als eerste in geslaagd om muziek te produceren die rechtstreeks en nauwkeurig gericht is op bepaalde delen van het lichaam, en die een helende werking uitoefend op de bij deze gebieden behorende kwalen.

Ardjunity gebruikt wetenschappelijke kennis uit Oost en West. Uit het Oosten komt het gebruik van het indelen van het menselijk lichaam in 7 energie-gebieden, de zogenaamde 'chakra's', en de correctie-diagnostiek via het 'yin-yang'-systeem. En uit het Westen de berekening van de exacte resonantiefrequenties van deze chakra's, waarbij werd uitgegaan van de frequenties van de lichtspectra en de rotaties van de aarde. Het is deze unieke combinatie die leidt tot de opvallende resultaten bij de toepassing van de door hen ontwikkelde Chakramuziek.

De internationale benaming voor muziek waarbij van het frequentiesysteem van Hero Wouters gebruik wordt gemaakt is Cosmic Frequency Music of CFM.


Hoe werkt Chakramuziek?

Wie op een piano een toon, zoals de C aanslaat, en daarna dezelfde C exact 1 octaaf hoger, hoort iets bijzonders: de tonen zijn verschillend in toonhoogte, maar verder identiek. De toon C blijft, verhoogd of verlaagd, toch een C. Door dit 'octaveren' is het mogelijk om frequenties die buiten het bereik van ons gehoor liggen toch hoorbaar te maken.

De kleur donkerrood van 314 biljoen Hertz (trillingen per seconde) kunnen we zo 'terug-octaveren' tot een frequentie van bijna 183 Hertz, in de buurt van de toon Fis.

De muziek van Ardjunity gaat uit van het in de natuur waargenomen verschijnsel der resonantie: wat eenzelfde trillingspotentie bezit brengt elkaar in beweging. Door een toon Fis met precies de juiste frequentie te laten klinken wordt het eerste chakra in trilling gebracht.

Voor ieder chakra worden door Ardjunity drie soorten muziek gemaakt: om het chakra te harmoniseren, yang-versies om het te stimuleren en veryinnende versies om het tot rust te brengen. Verschillen tussen de verschillende soorten berusten op het gebruik van andere toonhoogten en klankkleuren en de mate van activiteit binnen de muziek.


Waarom zijn frequenties bij Chakramuziek zo belangrijk?

Bij Chakramuziek is de basisstemming zeer belangrijk, de exacte frequentie van de grondtonen. Hiervoor werd uitgegaan van de voor het ontstaan van het leven zo bepalende omwentelings-snelheden van de aarde. De jaarrotatie (1 trilling per jaar) en de dagrotatie (1 trilling per 24 uur) geven omgerekend respectievelijk een frequentie van 136,1 en 194,18 Hz.

Het belang van deze frequenties is groot. Zo staan wij constant bloot aan een kosmisch bombardement van elektromagnetische golven die inwerken op eiwitten en deze daardoor mede hebben gevormd. De frequenties van deze golven worden bepaald door de dagrotatie.

Door de Chakramuziek te bouwen op de fundamenten van kleurenspectra en aardrotaties heeft zij een zodanig hechte basis verkregen, dat het toepassen in combinatie met chakra's en de yin-yangdiagnostiek niet meer zoals bij andere new age-muziek berust op gevoelsmatig "natte-vinger-werk'.

Integendeel: door het gebruik van logisch uit de toonhoogten voortkomende klanken en tempi is een muziek ontstaan die ons op een verrassend eenvoudige wijze in staat stelt om 'de kosmos binnen onszelf waar te nemen'. Immers: de Chakramuziek van Ardjunity werkt rechtstreeks in op geest... en lichaam. Een unieke en helende totaal-ervaring.


Kan het gebruik van Chakramuziek bijwerkingen hebben?

Op de cd's met Chakramuziek staat allereerst een basismeditatie, waarbij één voor één de 7 chakra's in harmonie worden gebracht. Door deze warme, ontspannende 'muziek-zee' kunt U zich, zo vaak als U daar behoefte aan heeft, heerlijk schoon laten spoelen. Omdat de Basismeditatie de natuurlijke toestand van de chakra's herstelt zijn er geen negatieve bijwerkingen, en kan zij probleemloos samen met andere therapieën gebruikt worden.

Een waarschuwing is wel op zijn plaats bij de Persoonlijke cd. Aangezien de corrigerende muziekstukken op deze cd persoonsgebonden zijn, kan het gebruik ervan door anderen minder prettige gevolgen hebben. Deze stukken veryinnen en veryangen immers in sterkere mate, en bij toepassing door derden kunnen chakra's juist verder uit balans gebracht worden.

De Chakramuziek wordt in het algemeen als zeer prettig en troostend ervaren, maar dit kan voor chakra's die geblokkeerd zijn in het begin heel anders aanvoelen. Het 'lostrillen' van het chakra roept soms irritatie op, een ongemakkelijk gevoel. Denk hierbij aan het jeuken van een genezende wond, en bedenk ook dat het helingsproces al in gang is gezet. De onwennigheid die men bij dat bepaalde muziekstuk voelt zal dan ook bij regelmatig gebruik na niet al te lange tijd verdwijnen.


Wat kan Ardjunity voor mij doen?

Er wordt in onze samenleving, en vooral ook binnen het bedrijfsleven een grote druk uitgeoefend op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een van de, te weinig gesignaleerde, redenen hiervoor is de disharmonie tussen het aan een continue bombardement van foute frequenties blootstaande individu en zijn (werk) omgeving.

Het voorkomen van ziekten en stress is een van de specialiteiten van Ardjunity, en hiervoor staan de groep een groot aantal mogelijkheden ter beschikking. Zo heeft Bianca ervaring met het geven van behandelingen, lessen, workshops en seminars als aurahealer, yogadocente en actrice/regisseur. Ze is dan ook als een der weinigen in staan om de gezondheid en balans van personen zowel individueel als in groepsverband te verbeteren.

U kunt Uw innerlijke balans verbeteren door te werken met de door Ardjunity ontwikkelde chakramuziek. Wij raden U aan om tot ziekten leidende blokkades en gedragspatronen eerst te laten behandelen door een aura-healing van Bianca. Zij zal U terzijde staan met goede raad en vooral praktische adviezen. Zie hiervoor de pagina Yoga en Aurahealings. Zie voor de chakramuziek Muziek & Cd's.

Een van de meest succesvolle groepstrainingen van Ardjunity is de chakra-training voor gezondheid en geluk, die bestaat uit een inleiding over chakra's en Chakramuziek, ontspanningsoefeningen, en een fantasievolle reis door het eigen innerlijk van de deelnemers, dit alles ondersteund door live-muziek. Zie hiervoor de pagina 'Lezingen en Trainingen'.


Welkom bij Ardjunity

Over Ardjunity

Lezingen & Trainingen

Contact

Yoga & Aurahealings

Muziek & CD's

Veel gestelde vragen

Bestellen